Tüketiciye 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanun ve 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda; Sözleşme konusu program öncesi bilgilendirme yapılmış, sözleşme kurulmadan önce broşür verilmiş ve aşağıdaki şartlarla iş bu sözleşme düzenlenmiştir.

1.SÖZLEŞMENİN TARAFLARI:

İşbu sözleşme [aliciadsoyad] (Bundan böyle “Öğrenci” olarak anılacaktır.) velisi [adsoyad] (Bundan böyle “TÜKETİCİ” olarak anılacaktır.) ile SENKA TURİZM VE YURTDIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan böyle “ACENTE” olarak anılacaktır.) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda akdedilmiştir. ACENTE ve TÜKETİCİ her biri ayrı ayrı ‘Taraf’, birlikte ‘Taraflar’ olarak anılır.

Taraflara İlişkin Bilgiler

1.1.                                         

Veli                 : [adsoyad]
Adresi             : [adres]
Telefon           : [telefon]                                            
E-Mail            : [email]

1.2.

Şirket:SENKA TURİZM VE YURTDIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi             : SİNANPAŞA MAH. BEŞİKTAŞ CAD. DENİZ YILDIZI İŞ MERK. NO:1 KAT:5 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL          
Telefon           : 0212 327 44 55
E-Mail            : info@crowneducation.ca

İşbu sözleşme hükümleri, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği düzenlemeleri doğrultusunda, ticari ve mesleki olmayan amaçla hareket eden gerçek ve tüzel kişi tüketici ve adına veya lehine bir paket tur satın alınan veya satın alınması taahhüt edilen veya kendisine bir paket tur sözleşmesi devredilen katılımcı bakımından geçerlidir. Bu sözleşmede, madde 1.2. de belirtilen katılımcılar adına taraf olduğunu ve onları temsil ve ilzam ettiğini, kendisine ilgili yasal mevzuat kapsamında yapılan ön bilgilendirme ile broşür içeriklerinden katılımcıya bilgi vermekle yükümlü ve sorumludur. Bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen tüketici bundan sorumludur. Bu doğrultuda tüketiciye verilen broşür katılımcıya verilmiş sayılır

1.2) TÜKETİCİ, kendisinin ve 1.2. de belirtilen kişilerin bilgilerinin doğru olarak verilmesi ve sözleşmeye işlenmesinden sorumludur. Kimlik ve iletişim bilgilerinin hatalı bildirilmesi nedeniyle meydana gelebilecek neticelerden (örn. Havayolu cezası, vize sorunu vs) ACENTE sorumlu değildir. 

1.3) TÜKETİCİ 1.2. maddede belirtilen irtibat bilgilerinden kendisine ve katılımcıya ulaşılacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

1.4) Taraflar, gösterilen adreslerini yasal tebligat adresleri olarak kabul ederler. Taraflar adreslerdeki değişiklikleri karşı tarafa yazılı olarak bildirmeyi, aksi halde bu adreslere yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul ederler.                                 

2.SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI:

İşbu sözleşmenin konusu; ACENTE’nin, TÜKETİCİ ‘ye www.doga.senkaturizm.com internet sitesinden elektronik ortamda veya yüzyüze satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri, satış fiyatı, koşulları belirtilen ve broşürde bilgileri yer alan yurt içi/yurt dışı paket tur eğitim ve danışmanlık hizmeti satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

3.PAKET TURUN NİTELİKLERİ VE SÜRESİ :

3.1) PROGRAM İSMİ VE FİYATI

Paket turu program adı: [satin_alinan_urunler]

Fiyat: [sepettoplami]

3.2) PAKET TUR NİTELİKLERİ

DURAKLAMA YERLERİ, GÜZERGAH, KONAKLAMA TARİHLERİ, TÜRÜ, YERİ, SÜRESİ, NİTELİĞİ, SINIFI, YEMEK PLANI ve PANSİYON DURUMU her gezi için tanıtım broşüründe yer almaktadır.

Tam Pansiyon: Kahvaltı, öğle ve akşam yemeği 

Yarım Pansiyon: Kahvaltı, öğle veya akşam yemeğinden biri

– TÜKETİCİ paket tura başlayacağı yere, kendi imkanları ile gelir. TÜKETİCİ’nin, ACENTE’den paket tura dahil hizmetler dışında ayrıca hizmet satın alınması bu hizmeti, paket tura dahil etmez.

3.3) ULAŞIM ARAÇLARININ TÜRÜ, YOLCULUĞUN SINIFI, HAREKET VE DÖNÜŞ TARİHLERİ, SAATLERİ, YERLERİ YOLCULUKLA İLGİLİ BELİRLİ YER TAHSİSİ VARSA BU YER İLE İLGİLİ BİLGİ ARA KONAKLAMA YERİ, TARİHİ VE AKTARMA BİLGİLERİ PASAPORT GENEL BİLGİLERİ VİZE ŞARTLARI YAŞ VE SAĞLIK ŞARTLARI, TURİST REHBERLİĞİ, HİZMETLERİNE İLİŞKİN BİLGİ, ZORUNLU SİGORTA İLE DİĞER SİGORTALARA İLİŞKİN BİLGİ

İşbu maddede belirtilen ve broşürde yer alan bilgiler, sözleşme kurulduktan sonra ancak tarafların açık mutabakatı ile değiştirilebilir.                                                                      

4-) SÖZLEŞME BEDELİ

4.1) Sözleşme bedeli ekte belirtilen broşürde belirtilmiştir. Bu bedele, tur ile ilgili iş bu sözleşmeye ekli broşürlerde fiyata dahil olan tüm hizmetler dahildir. Bunlar haricindeki turlar ve hizmetler ekstra ücrete tabidir. Ancak ekstra turların yapılamaması nedeniyle acenteden hiçbir tazminat ve/veya iade talep edilemez.

4.2) Gidilecek ülkelerin mevzuatlarına göre turistlerden alınması gereken liman ve havalanına iniş vergileri gibi, resim, harç ve benzeri kamusal ödemeler ve ücretlerle ilgili fiyat değişiklikleri TÜKETİCİ’ye yansıtılır.

4.3) Ödemede temerrüt olması halinde aylık % 10 vade farkı uygulanır ve ayrıca kur farkı oluşması halinde de söz konusu bedelin de tahsili talep edilir.

4.4) Sözleşme hizmet ve danışmanlık bedeli 60 EURO’dur. Sözleşmenin İptali durumunda,  ön ödeme yapan bir TÜKETİCİ’nin, programı herhangi bir süre içerisinde iptal etmesi (iptal süresi önemli değildir) veyahut da taraflardan kaynaklanmayan mücbir sebep halleri dolayısı ile TÜKETİCİ’nin iade hakkı olduğu durumlarda; ‘hizmet ve danışmanlık bedeli olan 60 EURO’ hariç tüm ücret kesintisiz iade edilir.

4.5) Sözleşmede yer alan fiyat; fiyat değişikliğinin gerekçesinin ve nasıl hesaplanacağının sözleşmede öngörülen hareket tarihinden en az 20 gün öncesinde TÜKETİCİ’ye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi koşuluyla sözleşme bedelinin % 5’ ini geçmeyecek şekilde aşağıdaki hallerde değiştirilebilir:

 1. a) Sözleşme bedelinin döviz cinsinden belirlendiği yurt dışına yönelik paket turlarda fiyat değişikliğinin döviz kurunda meydana gelen olağandışı değişikliklerden kaynaklanması.
 2. b) Fiyat değişikliğinin yakıt giderlerindeki olağandışı değişikliklerden kaynaklanması.
 3. c) Fiyat değişikliğinin liman, havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi, resim, harç ve benzeri

yasal yükümlülüklerde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanması.

Bu belge ile SENKA TURİZM VE YURTDIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ‘ne [adsoyad] isimli kredi kartıma rezervasyon bedelini tahsil etme yetkisini veriyorum. Borcumun kredi kartı hesabımdan tahsil edilememesi halinde aylık % 10 vade farkı ile borcumu ödemeyi kabul ve taahhüt ederim.

Not: Ödeme yapılan kredi kartı ve kimlik fotokopisinin gönderilmesi ve her sayfa altına imza atılması ricadır.                                                                                                                               

5-) ÖDEMELER

Kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %40’ı peşin olarak ödenmelidir. Bakiyenin ise en geç gezinin başlangıç tarihinden 15 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Belirtilen süreler içinde ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde, ACENTE yapılan rezervasyonları her zaman mehil vermeksizin iptal etme hakkı saklıdır. Bu durumda gezi bedelinin tahsil edilmiş olan %40’lık kısmı cayma tazminatı olarak TÜKETİCİ’ye fatura edilir.

ACENTE ile yapılan paket tur sözleşmesi uyarınca ödemenin kredi kartına taksit ile yapılması durumunda, banka tarafından TÜKETİCİ’ye tanınacak ekstra taksit imkanlarının değiştirilmesi ve sona ermesinden ACENTE’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.  BDDK’nın 27.11.2013 tarih ve 2013/33 sayılı “Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına ilişkin Yönetmelik Taslağı”nın kabul edilmesi  halinde, Bankanın uygulamakta olduğu taksit uygulamasında değişiklik olabilir ya da sona erebilir. Bu gibi bir uygulama değişikliğine gidilmesi durumunda ACENTE tarafından TÜKETİCİ’ye ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Bu durumda  TÜKETİCİ, ACENTE’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve ACENTE ‘den herhangi bir tazmin talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan eder.”

ACENTE, gerekli gördüğü takdirde erken rezervasyon tarihlerini değiştirme hakkına sahiptir.

6-) GENEL HÜKÜMLER

6.1) ACENTE, paket turu satın almış tüketicilerin 1618 Sayılı Seyahat Acentaları Kanunu uyarınca düzenlenmiş, iflası da dahil olmak üzere taahhüdün yerine getirilmemesi ve hizmetin taahhüt edilen şekilde verilememesi teminatlarını kapsayan zorunlu paket tur sigortası yaptırır.

6.2) ACENTE, esaslı sözleşme değişikliklerini ve bunun fiyat üzerindeki etkilerini TÜKETİCİ ye derhal bildirir. Esaslı Sözleşme değişiklik halleri şunlardır;

 1. a) Paket turun başlamasından önce Tüketiciden kaynaklanmayan nedenlerle sözleşme içeriğinde yapılan önemli değişiklikler
 2. b) iş bu sözleşmenin 4.4. maddesinde belirtilen sebepler hariç olmak üzere diğer fiyat değişiklikleri.

6.3) Turların düzenlenmesi için asgari katılımcı sayısı tüketiciye sunulan broşürde belirtilmiştir. Paket turun düzenlenmesi için 15 kişi sayısına ulaşılamaması halinde paket turun kısmen veya tamamen iptal edilebileceği hususu hareket tarihinden en az 20 gün öncesine kadar TÜKETİCİ ye bildirilir. Bu durumda TÜKETİCİ’nin tazminat hakkı yoktur. Ancak seyahat acentesi TÜKETİCİ’den aldığı tüm ödemeleri ve tüketiciyi borç altına sokan tüm belgeleri 14 gün içinde tüketiciye iade edeceğini taahhüt eder.

6.4) Varsa Seyahat Acentasının SİNANPAŞA MAH. BEŞİKTAŞ CAD. DENİZ YILDIZI İŞ MERK. NO:1 KAT:5 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL  Adresinde bulunan 0212 327 44 55 İrtibat numarası ve www.doga.senkaturizm.com internet adresine sahip temsilcisi(bundan sonra TEMSİLCİ olarak anılacaktır) belirtilmelidir.

6.5) ACENTE, TÜKETİCİ’nin reşit olmaması halinde küçük veya küçüğün kaldığı yerdeki sorumlu kişi ile doğrudan iletişim kurmayı sağlayacak bilgilere de yer verecektir.

6.6) ACENTE, TÜKETİCİ’ye paket tur hizmeti başlamadan önce kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalaması hususunda tavsiyede bulunur.

6.7) ACENTE, paket turun iptali durumunda 6.6 da belirtilen halleri kapsayacak isteğe bağlı bir sigorta sözleşmesi yapılmışsa buna ilişkin bilgilere yer verilmesi zorunludur.

6.8) TÜKETİCİ, sözleşmenin ifası sürecinde ortaya çıkan her türlü eksikliği ACENTE’ ye yazılı olarak derhal bildirmek zorundadır. TÜKETİCİ tarafından yazılı bildirimde bulunması üzerine bu eksikliğin giderilmemesi halinde TÜKETİCİ’nin sözleşme bedelinden eksiklik oranında indirim talep etme hakkı bulunmaktadır.                                                                                                                            

7-) MÜCBİR SEBEPLER

7.1) Kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen olağanüstü ve öngörülemez nitelikte olan olaylar yüzünden ortaya çıkan ve paket turun başlamasına, devamına veya sonlanmasına engel oluşturan haller, ACENTE’nin ortaya çıkan olay üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı haller ACENTE için mücbir sebep sayılır. Bu haller,

 1. a) Yer sarsıntısı, yangın, yanardağ patlaması, sel, fırtına, kasırga, sis, çığ, yıldırım gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın doğal afetler veya salgın hastalıklar ile nükleer, kimyasal felaket veya serpintiler ile salgın hastalıklar ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzer durumlar ve olaylar ile olağanüstü haller.
 2. b) Türkiye’de sınır komşularında veya paket tur kapsamında gidilecek ülke/ülkelerde, sınır kapılarında ve /veya sınır kapısına komşu ülkede, uluslararası hava kara ve deniz ulaşımını engelleyen olağanüstü hallerde, savaş veya seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı veya terör hareketleri, sabotajlar, isyanlar, işgal ve iç savaş, devrim, ayaklanma, zorla el koyma, askeri darbe veya yönetime zorla el konulması, sivil kargaşalar, endüstriyel anlaşmazlıklar, hükümet yaptırımları, ambargo, grevler, lokavtlar, limanların kapalı veya dolu olması ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü olağanüstü haller veya çalışanları işten alıkoyabilecek haller.
 3. c) Paket turun türüne göre tarafların sözleşme ile belirlediği diğer mücbir sebep halleri.

7.2) Mücbir sebebin mevcut olduğu hallerde ACENTE sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. ACENTE ile o yerdeki temsilcileri, tüketicinin zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.

😎 SÖZLEŞMENİN DEVRİ                                                                                            

8.1) TÜKETİCİ, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, turun başlamasından en az yedi gün önce ACENTE’ye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak sözleşmeyi, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir.

8.2) Paket tur sözleşmesini devreden ve devralan, ACENTE’ye karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların, makul olması ve ACENTE tarafından katlanılan gerçek maliyeti aşmaması kaydıyla ödenmesinden müteselsilen sorumludur.

8.3) Devir eden için başlatılan vize işlemi iptal edilemez ve devredilemez. Paket turu devir alan kişinin vize hizmeti almak istemesi halinde, ACENTE tarafından vize işlemleri takip edilebilir. Devir alana turun ait olduğu ülkenin vize prosedürleri detaylı olarak izah edilir. Ancak gerekli bilgilendirme yapılmasına rağmen yapılan devirlerde, vize işlemlerinin yetişmemesi söz konusu olursa risk devir eden TÜKETİCİ’ye aittir. Devir alan kişi turun hareket saatine kadar, ilgili ülkenin konsolosluk vize departmanı uygulamaları gereği vize işlemlerini tamamlayamaz ise tura katılamayacağından devir gerçekleşmez ve sözleşmenin iptal hükümleri (9.11 maddesi) uygulanır. Ayrıca devir alana vize hizmet bedeli tahakkuk ettirilir.                      

9-) SÖZLEŞMEDEN DÖNME, SÖZLEŞMENİN İPTALİ İLE FESİH ŞARTLARI VE SONUÇLARI

9.1) Paket turun başlamasından 20 gün önce sözleşmenin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi halinde TÜKETİCİ bu değişikliği kabul edebileceği gibi, yapılan değişikliği kabul etmediğini ACENTE’ye yazılı olarak ya da Kalıcı Veri Saklayıcısı ile bildirmek koşulu ile aşağıdaki seçimlik haklardan birisini kullanabilir.

 1. a) ACENTE tarafından sunulan eşit veya daha yüksek değerde başka bir tura ek bir bedel ödemeksizin katılma,
 2. b) Fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma,
 3. c) Herhangi bir bedel ödemeksizin (Sözleşme hizmet ve danışmanlık bedeli olan 60 EURO hariç olmak üzere) sözleşmeden dönme.

9.2) Sözleşmeden dönülmesi halinde, ACENTE, sözleşmeden dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren TÜKETİCİ’nin ödemiş olduğu tüm bedeli (Sözleşme hizmet ve danışmanlık bedeli olan 60 EURO hariç olmak üzere) herhangi bir kesinti yapmaksızın en geç 14 gün içinde TÜKETİCİ’ye iade etmekle yükümlüdür.

9.3) TÜKETİCİ’den kaynaklanmayan bir sebepten dolayı ACENTE tarafından paket turun başlamasından önce Paket turun iptal edilmesi halinde TÜKETİCİ sözleşmenin 9.1 maddesinde belirtilen seçimlik hakları kullanabilir.

ACENTE tarafından iptal edilen gezilerde; TÜKETİCİ’nin uçak bileti mil ile ya da ücreti ile ACENTE dışından temin etmiş olması halinde yaşanacak hak kayıplarından ACENTE sorumlu değildir.

9.4) ACENTE’nin paket tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya getiremeyeceği tespit edilirse, ACENTE paket turun devam etmesi için TÜKETİCİ’ye ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler sunar ve TÜKETİCİ’ye teklif edilen hizmetlerle sunulan hizmetler arasındaki farkı tazmin eder. Ek veya ikame hizmetlerin TÜKETİCİ tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması TÜKETİCİ’nin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır. TÜKETİCİ alternatif düzenlemeyi kabul etmeyerek sözleşmeden dönebilir. Bu halde ACENTE’nin ücret talep etme hakkı sona erer ve yapılmış olan ödemeler sözleşmeden dönüldüğü tarihten itibaren katılımcıya en geç on dört gün içinde iade edilir. Ancak ACENTE o ana kadar ifa etmiş olduğu edimler için tüketiciden hizmetten faydalandığı oranda uygun bir karşılık talep edebilir.Yine bu halde, ACENTE, iş bu sözleşme sebebi ile TÜKETİCİ adına yapmış olduğu masrafları tüketiciden talep edebilir ya da yapılan ödemeden mahsup edebilir.

9.5) Kişilerin gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışı seyahatlerinde ulaşım araçlarından (uçak, tren, otobüs veya özel araç vb.) doğabilecek gecikme, vergi borçlarından veya benzeri bir sebepten dolayı yurtdışına çıkamama, ulaşım araçlarında yer bulamama veya hangi nedenlerden olursa olsun konaklama yerine geç varma veya gidememe halleri TÜKETİCİ’nin sorumluluğunda olup, bu konuda ACENTE’nin hiçbir sorumluluğu yoktur. Bu nedenle TÜKETİCİ ACENTE’den bedel iadesi veya tenzili dahil hiçbir hak talebinde bulunamaz.

9.6) TÜKETİCİNİN, ACENTE’ye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı bulunmaktadır. Bu feshin paket turun başlamasından en az 60 gün önce bildirilmesi halinde; hizmet ve danışmanlık bedeli, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar, ACENTE tarafından TÜKETİCİ adına 3. Kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın ödenen bedel TÜKETİCİ’ye aynen iade edilir. TÜKETİCİ’nin gezinin başlamasından 30 gün öncesine kadar (60 / 31 gün arası) iptal ve değişiklik talep etmesi halinde, gezi bedelinin %40’ı, 30 günden az bir süre kala (30 / 0 gün arası) talep etmesi halinde ise tamamını cayma akçesi olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Cayma akçesi ödenmedikçe tura katılım askıya alınır.

Erken rezervasyon dönemine dahil yurt dışı tur paketlerinde; kayıt anında rezervasyon bedelinin %40’ ı tahsil edilir. TÜKETİCİ, tur hareket tarihine 30 günden az bir süre kala (30 / 0 gün arası) ise tamamını cayma akçesi olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Erken rezervasyon tur paketinde, tur hareket tarihinden 30 gün öncesine kadar, ödenen kişi başı tur paket ücretinin %10’i tutarında cezai işlem karşılığında değişiklik yapılabilir. Talep edilen yurtdışı tur paketine ait kontenjan bulunmaması halinde, ACENTE’nin paket değişikliğini kabul etmeme hakkı saklıdır.

Erken rezervasyon döneminde indirimsiz rezervasyon yapılan turlarda normal iptal şartları geçerlidir.

9.7) TÜKETİCİ’nin gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedenleri ile paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala, yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile fesih bildiriminde bulunması halinde sözleşme hizmet ve danışmanlık bedeli, ödenmesi zorunlu vergi, harç v.b. yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile 3. Kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın tüketicinin ödemiş olduğu bedel fesih bildiriminin ACENTE’ye ulaşmasından itibaren 14 gün içinde tüketiciye iade edilir.

9.8) TÜKETİCİ tarafından tur tarihi ve her türlü değişiklik taleplerinde yukarıdaki ödemelere ek olarak dosya masrafı olarak 10 € karşılığı 200,00 TL tahsil edilir.Günün kuruna göre değişiklik gösterecektir.

9.9) Charter uçuşlarda tur hareket tarihine 30 günden az bir süre kala (30 / 0 gün arası) yapılan iptallerde hiç bir mazeret geçerli olmayıp, uçak ücreti iadesi söz konusu değildir.

9.10) Charter uçuşları ile ilgili olarak tüm düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabi olduğundan Varşova Konvansiyonu gereğince; bu tür uçuşlarda saat değişikliği, duraklama yerleri değişikliği mümkündür. Uçuş saatleri 48 saat önceden kesinleştiğinden satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup, bu konudaki değişiklikler nedeni ile ACENTE sorumlu tutulamaz. Bu sebeple yapılacak iptal ve iade talepleri de kabul edilemez.

9.11) ACENTE, TÜKETİCİ’nin başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda TÜKETİCİ adına yapılmış tüm rezervasyonları gezinin başlangıcından 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde TÜKETİCİ’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

9.12) ACENTE’nin olası tur iptali bildirimleri, her TÜKETİCİ’ye münferiden yapabileceği gibi, yüksek tirajlı 2 gazetenin Türkiye baskısında ilan yolu ile genel olarak da yapılabilir.

10-) SORUMLULUKTAN KURTULUŞ KARİNESİ

10.1) ACENTE, sözleşmeye aykırılığın aşağıdaki hallerden kaynaklanması durumunda sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz:

 1. a) TÜKETİCİNİN kusurunun bulunması,
 2. b) Sözleşmenin ifası sürecine dahil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması,
 3. c) Sözleşmenin 7. maddesinde düzenlenen mücbir sebep hallerinden birinin bulunması,

ç) ACENTE’nin veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi,

 1. d) Paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle iptal dilmesi ve iptalin sözleşmede öngörülen sürede paket turun başlamasından en az yirmi gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile TÜKETİCİ’ye bildirilmiş olması,

10.2) Sözleşmenin 10.1 maddesinin (b), (c) ve (ç) alt maddelerinde belirtilen hallerde, ACENTE ile o yerdeki temsilcileri, TÜKETİCİ’ye zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.

11-) HAREKET SAATLERİ                                                                                            

Uçak, vapur, tren, otobüs vb. ulaşım araçlarının hareket saatleri sözleşmenin yapıldığı tarihte geçerli olan saatlerdir. Daha sonra taşıyıcı şirketlerin yapacağı tarife değişikliklerinden ACENTE sorumlu değildir. Sözleşmedeki uçak, vapur, tren, otobüs, vb. ulaşım araçlarının hareket yeri saat ve sefer sayıları geziden önce ACENTE’den kontrol edilmelidir. ACENTE tur hareket detaylarını yolculara bildirmekle birlikte, yolcular da bu detayları öğrenmekle yükümlüdür.                            

12-) CAYMA HAKKI

12.1) TÜKETİCİ, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, sözleşme tarihinden başlamak üzere 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşmeye ilişkin sair bildirimler ACENTE’ye ait ve/veya Web sitesinde belirtilen iletişim kanalları ile gönderilecektir. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde ACENTE’ye mevzuat hükümlerine ve Web sitesi’ndeki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde: hizmet ve danışmanlık bedeli, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar, ACENTA tarafından TÜKETİCİ adına 3. Kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere herhangi bir kesinti yapılmaksızın ödenen bedel 14 gün içerisinde TÜKETİCİ’ye aynen iade edilir. Bu durumda TÜKETİCİ’ye ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da TÜKETİCİ tarafından iade edilmesi gerekmektedir. 

12.2) CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

 1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (Ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler) b) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde e) Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde h) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde ı) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde i) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve sözleşmeye konu Mal/Hizmet’in Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin uygulama alanı dışında bırakılmış olan (satıcının düzenli teslimatları ile alıcının meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) Mal/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde Tüketici ve Acente arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır. Tatil kategorisinde satışa sunulan bu tür Mal/Hizmetlerin iptal ve iade şartları Acente uygulama ve kurallarına tabidir.

13-) VİZE İŞLEMLERİ

Satın alınan hizmete vize işlemleri ve hizmetleri dahil değildir. Seyahat ACENTE’sinin vize alma taahhüdü yoktur. Vize ve pasaport işlemleri TÜKETİCİ’ye aittir. Ancak gezinin başlamasından 1 ay (konsoloslukların bildirimlerine göre değişiklik gösterebilir) öncesine kadar gerekli tüm belgelerin eksiksiz olarak ACENTE’ye teslim edilmesi halinde ücreti mukabilinde vize işlemleri takip edilebilir. 1 aylık sürede veya daha sonra vize için teslim edilen pasaportla ilgili olarak, vize işlemleri tamamen konsoloslukların inisiyatifinde olduğundan ACENTE’nin vize alınamamasından dolayı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Vize alınması o ülkeye giriş garantisi vermediğinden, ülkeye kabul edilmeyenler açısından ACENTE’nin hiçbir sorumluluğu olmayıp bu sebeple herhangi bir iade veya tazminat ödemez. Programlar için tur bitiş tarihi itibariyle minimum 6 ay geçerliliği olan pasaport gerekmektedir.

14-) RESMİ DÖKÜMANLAR VE SAĞLIK BELGELERİ

Yolcular seyahate çıkmadan önce ACENTE ile aşağıda detayları verilen belgelerin geçerliliğini kontrol etmeleri gerekmektedir. Kalkıştan önce gerekli dokümanları yanlarında bulundurmaları ve bu belgelerin (pasaport vs.) geçerliliğini kontrol etmek yolcuların kendi mesuliyetindedir.

15-) DİĞER HÜKÜMLER

15.1) Tüketiciler, rehber, tesis ve ulaşım aracı yetkililerinin satın alınan hizmetle ilgili bildirdiği kurallara, uyulması gereken uluslararası ve ulusal mevzuat hükümlerine uyacağını, 3. Kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını aksi takdirde haklı nedenle iade alamayacağını ve iade hakkının bulunmadığını kabul eder.                                                                           

15.2) TÜKETİCİ’nin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli TÜKETİCİ’nin özen borcu olup şikayet konusunun hizmet alındığı esnada ACENTE yetkililerine bildirilmesi halinde çözümlenmesi ve memnuniyetin sağlanması mümkün iken belirtilen özen borcunun yerine getirilmemesi TÜKETİCİ’nin iyi niyetli olmayan haline karinedir.

ACENTE, sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması nedeniyle TÜKETİCİ’ye karşı sorumludur.

Ancak TÜKETİCİ’nin, başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini ACENTE yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde TÜKETİCİ turu terk etmiş sayılır ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.

15.3) ACENTE’nin sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri uygulanacaktır.

15.4) Gezi programlarında ücrete dahil tüm hizmetler ayrı ayrı belirtilmiştir. Bunlar dışında kalan turlar veya hizmetler ekstra ücrete tabidir. Ekstra tur ücretlerini ve içeriklerini gidilen şehir ve ülkelerdeki yerel ACENTELER belirlemekte ve önermektedir. Bu turlar ancak yeterli

katılımın sağlanması halinde yapılabilecek olup, ekstra turların yapılamaması nedeniyle ACENTE’ den hiçbir tazminat veya iade talep edilemez.

15.5) TÜKETİCİ kayıt yaptıracağı tur için gerekli asgari sağlık ve kondisyon durumunu tespit

etmekle mükelleftir. TÜKETİCİ kendi sağlık durumuna uygun olmayan bir tur satın alması halinde, turun iptali halinde yaşanacak hak kayıplarından ACENTE sorumlu olmaz. TÜKETİCİ kayıt yaptıracağı turun sağlık ve kondisyon durumlarına uygunluğunu değerlendirmekten kendisi sorumludur. Bu amaçla ACENTE’den her türlü yazılı ve sözlü bilgilendirmeyi talep edebilir. Herhangi bir sağlık problemi olan TÜKETİCİ tura kayıt yaptırmadan önce doktorlarına danışarak onay almakla ve bu durumu ACENTE’ye kayıt öncesinde yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Rahatsızlığın türüne göre ACENTE’nin TÜKETİCİ’yi talep ettiği tura kabul edip etmeme hakkı saklıdır.

15.6) Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan TÜKETİCİ (ler) de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri TÜKETİCİ(ler) bu sözleşmeyi okuyup kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan TÜKETİCİ (ler) in ACENTE aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler ve ACENTE’nin TÜKETİCİye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde ACENTE’nin sözleşmede imzası bulunan TÜKETİCİ(ler) ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan TÜKETİCİ(ler) imzalamış olmasalar dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını tanıtım broşürü, katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı taahhüt etmişlerdir.

15.7) TÜKETİCİ, sözleşme konusu satın aldığı paket tur kapsamında sunulan tüm hizmetleri ve niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekil ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi

olduğunu ve paket tur sözleşmesinin içeriği ve maddeleri ile ilgili açıklayıcı bir şekilde okuyarak bilgilendirildiğini beyan eder.

15.8) Ek sözleşme yapılmaksızın, TÜKETİCİ de mevcut paket tur sözleşmelerinde yer alan ilave değişiklikler, düzeltmeler veya eklemeler, ACENTE yetkilisi tarafından imzalanmış olması şartı ile geçerli olacaktır.          

16-) SİGORTA HÜKÜMLERİ

16.1) ACENTE, TÜKETİCİ tarafından 1618 sayılı yasanın 12.maddesi uyarınca; paket tur hizmeti satın alındığı takdirde paket turun eksik ya da hiç verilmemesi hallerinde sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı, paket tur bedeli kadardır. TÜKETİCİ dilerse paket tur ve/veya konaklama hizmeti başlamadan evvel, kaza ve hastalık hallerinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir.

16.2) Seyahat sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası seyahat paketinin içinde bulunan TÜKETİCİ’lerin eksik veya ayıplı ifa, hasar zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. ACENTE bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Her türlü sigorta işlemlerinde ilgili sigorta şirketinin kuralları geçerlidir. ACENTE’nin herhangi bir kusurunun bulunmadığı durumlarda zararın sigorta tarafından herhangi bir nedenle kapsam dışı bırakılması halinde ACENTE’nin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

16.3) Müşterinin ACENTE’nin sağladığı seyahat sağlık sigortası koşullarını kabul etmemesi halinde, müşteri başka bir sigorta poliçesi yaptırma hakkına sahiptir. Ancak bu durumda müşteri, ACENTE’nin sağladığı seyahat sigorta bedelinin iadesini isteyemez.                

17- ) DELİL ANLAŞMASI

İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda ACENTE’ nin defter ve kayıtları ile sair belge ve dökümanlar, hesap özetleri, yetkili müdür ve müdürlerce onaylanmış bilanço ve raporlar, ACENTE’ ye ait Online Rezervasyon Sistemi üzerinden TÜKETİCİ tarafından girilen bilgiler, onaylanan tüm evrak ve belgeler başkaca kanıt gücüne gerek bulunmaksızın nihai, kesin ve münhasır delil sayılacaktır.                                                        

18- ) UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşmenin yorumlanması ve uygulanması Türk Hukukuna tabidir, doğacak ihtilaflarda İstanbul Merkez (Çağlayan) İcra Müdürlükleri ve Mahkemeleri ile birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketicinin hizmeti aldığı aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68’nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir. Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan işbu Sözleşme taraf yetkililerince tüm ekleri ile birlikte önlü arkalı olarak tanzim edilmiş okunmuş, kontrol edilerek kabul edilmiştir. Taraflar karşılıklı kabul ettikleri, taahhüt ve edinimlerini birlikte imza altına alarak, kabul ve teyit etmişlerdir. Seyahate katılacak olan ve bu sözleşmede adları yazılı katılımcı adına işbu sözleşmeyi kabul eden taraf adına temsilen imzalamış olduğu kişilere karşı tüm hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu ayrıca kabul ve taahhüt etmiştir.

“12 punto olarak düzenlenen işbu sözleşmeyi kendim ve aşağıda adları yazılı şahıslar adına birlikte düzenlenmiş, son hali tarafımdan okunup, kabul edilip onaylanmıştır ve bir nüshası tarafıma tüm ekleri ile birlikte yazılı / kalıcı veri saklayıcı vasıtasıyla teslim edilmiştir.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği çerçevesinde işbu sözleşme konusu satın aldığım paket tur kapsamında, sunulan tüm hizmetleri ve niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekil ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri, okuyup bilgi sahibi olduğumu ve paket tur sözleşmesinin içeriğini ve maddelerini okuyarak anladığımı, bilgilendirildiğimi kabul beyan ve taahhüt ederim. Paket tur ile ilgili ihtiyari sigortası yaptırtabileceğim tarafıma beyan edilmiştir. Bu beyanım, rezervasyon işlemlerimin, kendi yerime bir başkası tarafından yürütülmüş ve imzalanmış olması halinde de geçerlidir. İşbu sözleşmenin imzalanması öncesinde aşağıdaki hususlar hakkında tarafıma yazılı olarak bilgi verilmiştir.”

 1. a) Seyahat acentasının yerel temsilcisinin adı, adresi ve iletişim bilgileri ile bunların bulunmaması halinde tüketicinin zor durumda kaldığında başvurabileceği yerel irtibat noktasının adı, adresi ve iletişim bilgilerinin, yerel irtibat noktasının ve yerel temsilcinin bulunmaması durumunda ACENTE’nin en kısa sürede iletişim kurabileceği bilgileri,
 2. b) Varsa ara durakların zamanı, yeri ve ulaştırma bağlantıları ile yolcu tarafından kullanılacak ulaşım aracının özellikleri,
 3. c) Reşit olmayan kişilerin yurt dışına yolculuğu veya yurt dışında kalmaları halinde, TÜKETİCİ veya TÜKETİCİ’nin kaldığı yerle doğrudan teması sağlayacak bilgiler,
 4. d) TÜKETİCİ tarafından iptal masraflarını ya da kaza veya hastalık halinde ülkesine geri gönderilme de dahil olmak üzere yardım masraflarını teminat altına alacak, isteğe bağlı bir sigorta sözleşmesi yapılmasıyla ilgili bilgiler,
 5. e) TÜKETİCİ’ye verilen broşür veya sözleşmede, bu maddede belirtilen bilgilerin değişmemiş olması halinde yolculuk öncesinde tekrar bilgilendirilme yapılmayacaktır.

        VELİ/ÖĞRENCİ/TÜKETİCİ                                                   ACENTE

                 IP NO: [ipadresibilgisi]
                    [adsoyad] / [tc]                                                SENKA TURİZM YURTDIŞI